Μήνυμα του Μάρτιου 2019

Αδέλφια μου!

Τρία σημεία, τρεις κατευθυντήριες γραμμές, εν όψει της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που από αύριο αρχίζει, θέτει ενώπιόν μας η ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Τυρινής. Τρεις προτάσεις από την επί του Όρους Ομιλία του Χριστού, όπως μας την μεταφέρει ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Και όπως θα δούμε, αυτές οι παράμετροι και οι πνευματικές προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές, ώστε να αξιοποιήσουμε επωφελώς και εποικοδομητικά την περίοδο που προηγείται των εορτών του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Το πρώτο είναι η αρχή της συγγνώμης: «εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα συγχωρεί και σάς ο Πατέρας σας ο επουράνιος. Αν πάλι δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους, ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα», μας λέει ο Κύριος. Συχνά στη ζωή μας πέφτουμε σε σφάλματα, και έχουμε την ανάγκη, και ενίοτε την απαίτηση, να μας συγχωρήσουν οι συνάνθρωποί μας, και παράλληλα επιζητούμε και προσευχόμαστε για τη άφεση από τον Θεό. Προϋπόθεση όμως της συγγνώμης του Θεού αποτελεί η δική μας συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας. Δεν μπορούμε να ζητάμε το έλεος του Θεού, κι εμείς να είμαστε ανάλγητοι και σκληροί απέναντι σε όσους έχουν κάνει κάποιο λάθος ή έχουν σφάλλει απέναντί μας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως «καλούς χριστιανούς», από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε έστω και έναν άνθρωπο. Γι αυτό και στην Κυριακή Προσευχή, στο “Πάτερ ημών...”, λέμε “και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών”, δηλαδή συγχώρησέ μας Κύριε, όπως κι εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν βλάψει. Επομένως, κριτήριο της συγγνώμης του Θεού είναι η δική μας στάση προς τους συνανθρώπους μας.

Το δεύτερο σημείο αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου που νηστεύει: “όταν νηστεύετε να μην το δείχνετε, όπως οι υποκριτές που κυκλοφορούν με σκυθρωπά πρόσωπα, για να φανούν ότι τάχα νηστεύουν. Αλλά να είστε περιποιημένοι και να μη δείχνετε ότι νηστεύετε, και ο Θεός που βλέπει τί γίνεται στα κρυφά, θα σας ανταμείψει στα φανερά”. Αποτελεί μεγάλη αρρώστια για κάθε εποχή η υποκρισία, η ωραιοποίηση του εξωτερικού μας προφίλ, και αυτό στηλιτεύει ο Χριστός. Η νηστεία δεν μπορεί να συνοδεύεται από αυτοπροβολή και υπερηφάνεια, διότι αποτελεί προσωπική άσκηση και θυσία προς τον Θεό, ο οποίος βλέπει τον κόπο μας, αφουγκράζεται τις προσευχές μας και ανταποκρίνεται με σωτήριο τρόπο στα δίκαια αιτήματά μας. Η νηστεία απαιτεί σεμνότητα, όχι διαφήμιση, ούτε κατάκριση του πλησίον. Θα ήταν πολύ εγωιστικό και ναρκισιστικό, έαν ο λόγος της νηστείας ήταν μόνο η προσωπική μας εγκράτεια απο τις αδυναμίες. Ένας άλλος λόγος της νηστείας είναι ότι, αυτά που απέχουμε από κάποια συγκεκριμένα είδη διατροφής, που θεωρούνται τα καλύτερα, τα διανέμουμε με έργα ελεημοσύνης για τους αδελφούς μας που το έχουν ανάγκη. Έτσι μεσα απο τετοιες πράξεις αγάπης ερχόμαστε πιό κοντά στον συνάνθρωπό μας και πιό κοντά στον Θεό.

Το τρίτο σημείο αφορά τους θησαυρούς, τους επίγειους και τους επουράνιους. Ο Χριστός μάς αποτρέπει να συνάγουμε επίγειους θησαυρούς, που φθείρονται και αφανίζονται είτε από φυσικά αίτια είτε από τους κλέπτες. Αντίθετα, μάς προτρέπει να συγκεντρώνουμε πνευματικούς θησαυρούς, που παραμένουν ασύλητοι και αναλλοίωτοι. “Γιατί, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας”, θα μας πει τελειώνοντας τη σημερινή περικοπή. Και όντως, έτσι είναι. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν θα τους χαρακτήριζε κανείς πλούσιους, όταν είναι επικεντρωμένοι στην απόκτηση των υλικών αγαθών και του επίγειου πλούτου, κάθε τους ενέργεια, κάθε τους πράξη την περιστρέφουν γύρω από αυτή την επιθυμία, το πώς δηλαδή θα αποκτήσουν όλο και περισσότερα αγαθά, και στην ουσία ξεχνούν όχι μόνο να ζήσουν την καθημερινότητά τους με ειρήνη και ευχαριστώντας τον δωρεοδότη Θεό, αλλά και ότι όσα και αν αποκτήσει ο άνθρωπος επί της γης, είναι εφήμερα και πρόσκαιρα, αφού τελικά στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να πάρουμε μαζί μας. Αντίθετα, οι πνευματικοί θησαυροί, οι επουράνιοι, είναι εκείνοι που παραμένουν και πλουτίζουν ουσιαστικά τον άνθρωπο.

Αυτές οι τρεις αρχές, η συγχωρητικότητα, η απλότητα και η επιθυμία των επουράνιων αγαθών, ή αντίθετα, η έλλειψη σκληροκαρδίας, υποκρισίας και φιλαργυρίας, οφείλουν να συνοδεύουν την πορεία της ζωής μας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που από αύριο ανοίγεται μπροστά μας. Μόνο τότε η νηστεία θα είναι ουσιαστική και καρποφόρα για την πνευματική μας ζωή, και δεν θα εξαντληθεί σε μια απλή αποχή από συγκεκριμένες τροφές, όταν δηλαδή φροντίζουμε να καλλιεργούμε μέσα μας την αγάπη προς τον πλησίον, την ταπείνωση και απλότητα, και κάθε πνευματικό αγαθό.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Ο εφημέριός σας Π. Αθανάσιος Νένες

March 2019 Message

In the Gospel of Cheese Fare Sunday, there are three significant signs that we need to develop on the journey of Great Lent that begins on Clean Monday (March 11). These are three proposals from the Homily on the Mount, offered from our Lord Jesus Christ, and mentioned in the Gospel of Matthew. If we develop these three significant signs properly, especially on this journey of Great Lent, then we will surely fulfill the purpose of the journey, which is to realize and experience the Passion, Death and the Joy of the Resurrection of our Lord Jesus Christ in our hearts, minds and lives.

The first significant sign is the discipline of Forgiveness. The Lord says: "If you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.” In our lives, we often fall in mistakes and faults and we have the need and sometimes the demand from others to forgive us, as we also ask forgiveness from God. This will be fulfilled from God, when we treat our fellow men as we want to be treated. We cannot ask the mercy of God, since we, with our behavior, become hardhearted to our fellow men when they have done wrong to us. We cannot say on one hand, that we are “good Christians” and on the other, cannot forgive our fellow men whatever they have done to us. In the Lord’s Prayer, we recite, “…forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us...” It’s substantial criteria, for the forgiveness of God of our own behavior and forgiveness to our fellow men!

The second significant sign is the way that we practice fasting. “And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.” Jesus condemns the hypocrisy and beautification of the external behavior, which is a great sickness to show ourselves off to one another, especially when we are fasting. The reason for fasting is not only to uphold our desires, which would be very egoistic and a false perception. The reason for fasting is also whatever we have refused to eat, which is the best of the food products, and giving alms to those who are in need. In this way we connect and come closer to each other with actions of love. We need to learn sharing with others.

The third significant sign concerns our treasures on earth and heaven. Jesus in the Gospel averts us to collect treasures on earth, “… where moth and rust consume and where thieves break in and steal...”. Jesus urges us to collect spiritual treasures in our lives, which are unalterable. “For where your treasure is, there will your heart be also." These are the last words of Jesus in the gospel reading of Cheese Fare Sunday. It is true that if anyone is basing his life on how he will gain more treasures, and concentrates his whole life on that, then as a result, he is living a life with no true happiness. In the end, he forgets how to live his life, which is without peace and mostly despair and depression because of stress. We should ask and develop spiritual treasure in our lives. When we learn to fast and share through actions of love, like almsgiving, sharing our treasures, being compassionate to our fellow men and humbling ourselves through forgiveness, we will surely fulfill those three significant signs of Cheese Fare Sunday’s gospel of Matthew. We will achieve the goal of the journey of Great Lent, which is to feel and experience that sacrificial love and His peace in our hearts, our minds and our lives at the midnight Pascal Service!

Kali Sarakosti!

Your parish priest

Fr. Athansios Nenes