ΜΗΝΥΜΑ TOU ΜΑΪΟΥ 2018

Χριστός Ανέστη αδέλφια μου!

Συνεχίζοντας την ροή του εκκλησιαστικού χρόνου μετά απο το μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η εκκλησία μας πρόβαλει πρόσωπα και γεγονότα απο την ζωή του Κυρίου μας,  τα οποία μας δείχνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέσα απο τα όποια πρέπει να εμπνεόμαστε και να ενδυνασμώνουμε την πίστη μας αλλά και να κατανοούμε ότι τα μήνυματα της μεγάλης εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου μας, είναι αυτά τα όποια θεμελιώνουν την πίστη μας αλλά, και η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα που βιώνεται μέσα στην εκκλησία. Ξεκινόντας με την Κυριακή του Θώμα όπου, μιά εβδομάδα μετά, προβάλει ο Ιησούς και αλλάζει την αμφιβολία σε μια βαθιά πίστη του αποστόλου Θώμα. Την Κυριακή των Μυροφόρων, των αξιέπαινων μαθητριών και μαθητών του Κυρίου μας που, μετά τον θάνατο του Κυρίου μας στον σταυρό, με θάρρος και τόλμη ορμώμενοι απο την βαθιά πίστη και αγάπη τους για τον Κύριό μας, δεν εδίστασαν να ζητήσουν και να θάψουν τον Κύριό μας και που ήταν εκείνες οι οποίες, μέσα απο την τόλμη τους,  όρθρου βαθέος, έλαβαν απο τον ίδιο τον Κύριό μας το μήνυμα της Αναστάσεώς του και που για την τόλμη τους αυτή το πλήρωσαν ακριβά, υποφέροντας την υπόλοιπή ζωή τους για τον Χριστό! Την Κυριακή του Παραλύτου, που μέσα απο το θαύμα της θεραπείας ενός παραλύτου που ετέλεσε ο Κύριός μας, μας δείχνει πως ο Κύριος ήρθε για να σώση την ανθρώπινη φύση απο την σύψη και την φθορά. Την Κυριακή της Σαμαρίτειδος, όπου μια ξένη γυναίκα μέσα απο τον διάλογο που είχε με τον Χριστό, δειχνει πραγματική αλλαγή στάση ζωής- μετάνοια μέσα απο την δυνατή πίστη της,  σε τέτοιο βαθμό, που η εκκλησία μας την τιμά ως Μεγαλομάρτυρα και Ισαπόστολο, την Αγία Φωτεινή.  Την Κυρική του Τυφλού, όπου ο Κύριός μας τελεί ένα ακόμα θαύμα χαρίζοντας την όραση σε έναν τυφλό, που παρ’όλη την έλειψη της οράσεώς του, τα μάτια της καρδιάς του γνώριζαν ποιός ήταν Αυτός απο τον Οποίο θεραπεύτηκε και μάλιστα δεν εδίστασε να το διατρανώσει μπροστά στους Φαρισαίους.  Την Κυριακή των Πατέρων της 1ης Οικουμενικής Συνόδου που έβαλε τα θεμέλια της συντάξεως του δόγματος της πίστεώς μας, διατρανώνοντας έτσι την ορθή πίστη μας στον Τριαδικό μας Θεό και ολολκηρώνεται ο κύκλος αυτός την περίοδο αυτή του εκκλησιαστικού μας έτους με την Κυριακή της Πεντηκοστής, της μεγάλης αυτής εορτής της ιδρύσεως της Εκκλησίας μέσα απο την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και μαθητές του Κυρίου μας, όπου και εμείς θα γονατίσουμε να επικαλεστούμε το Ζωαρχικό Πνεύμα!

Έλατε λοιπόν αδέλφια μου να πορευτούμε και μαζί σαν μία οικογένεια να γονατήσουμε να ζητήσουμε την Χάρη του Θεόυ μέσα απο την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, να ενδυναμώνει ο Θεός την πίστη μας και την αγάπη μας σε αυτόν και να μας χαρίζει πλούσια την ευλογία του σε όλου μας!

Ο εφημέριός σας

π. Αθανάσιος Νένες